Op vrijdag 26 januari 2007 organiseert De Koninklijke Bibliotheek samen met de projectgroep Tijdschriftstudies van het Huizinga Instituut en de redactie van TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies een studiemiddag rond de tentoonstelling en het gelijknamige boek: Magazine! Centraal staat de geschiedenis van 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Wetenschappers uit diverse disciplines geven hun visie op de rol… Read More